Heidenhain

Ohjelmointiympäristö

Tarpeen mukaan aivan perustasolta uusimpien ohjausten  mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Usein myös vanhempien ohjauksien mahdollisuuksia ei tule loppuun asti hyödynnetyksi. 

Ohjaukset TNC 155 - iTNC530 asti 


Osa-alueet

Käyttösuunnittelu

Perusohjelmointi

Työstötyökierrot

Plane ja kääntö toiminnat (neljäs ja viides akseli)

Parametrinen ohjelmointi

smarT.NC ohjelmointi 

Työstöympäristön kehittäminen

Jokaiseen osa-alueeseen olen itse tehnyt oheismateriaalin joka on pääosin jo käytännössä testattu. 

>>


Usein tehdään aikaa kuluttavia ratkaisuja, kun ei tiedetä paremmista mahdollisuuksista

Paranmetristen ohjelmien kehitys 

Parametrinen ohjelma voi helpottaa arkisia työtehtäviä melkoisesti. Tutkin mielelläni, onko niiden avulla mahdollista parantaa tuottavuutta ja työstötapahtumien varmuutta.

Kehittäminen vaati aina aikaa, jota on vaikea löytää normaalien kiireellisien tuotantotehtävien yhteydessä tehtäviksi.