Koneistuksen yleiset asiat

Työstötekniikka

Paremman tuottavuuden perusta on oikein hallituissa menetelmissä ja niiden valinnassa tilanteen mukaan. Valitettavasti menetelmien oppiminen kunnolla menee vain käytännön työtehtävien kautta, jonka pohjalla on riittävä pohjatieto. Niiden lisäksi kannattaa heti opetella looginen toimintatapa ettei joka kerta tarvitse kokeilla useita menetelmiä.


Lastuamistekniikka 

Menetelmän valinnat, teränpitimet, teräpalat, työstöarvot, jne.

Kiinnitystekniset ratkaisut

Järjestelmällinen toiminta

Muut koneistajan työhön liittyvät osa-alueet kuten, piirustusten ymmärtäminen, mittaustekniikka, jne.  


Tiedon kulku  

Monesti yksi työntekijä ratkaisee jonkun työstöongelmaan ja onnistuu näin parantamaan tuottavuutta. Valitettavan usein tieto jää vain hänelle ja siten toiset painivat saman ongelman parissa. Tästä syystä osaamisen jakaminen yrityksen toiminnassa on yksi tärkeimmistä toiminnan kehittämiskohteista.